BORNIT - Fundamentdicht 1K

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 428,40 zł 428.40
Cena netto: 348,29 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Właściwości

BORNIT®-Fundamentdicht 1K to jednoskładnikowa, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi grubowarstwowa masa bitumiczna (KMB) na bazie emulsji bitumicznej. Produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników.

Poprzez odparowanie wody z emulsji, po przeschnięciu powstaje trwała, elastyczna i wodoszczelna izolacja fundamentu.

Pastowata, stabilna konsystencja umożliwia nakładanie grubej warstwy materiału w jednym cyklu roboczym. Powstała powłoka jest wysoce elastyczna, mostkuje rysy, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu. BORNIT®-Fundamentdicht 1K przeznaczony jest do izolacji zgodnie z częścią 4 i 5 DIN 18195

Zastosowanie

BORNIT®-Fundamentdicht 1K służy do wykonywania trwałych, elastycznych izolacji na zewnątrz budynków w częściach stykających się z gruntem, na powierzchniach poziomych i pionowych. Izolacje nakłada się szpachlą lub natryskuje.

BORNIT®-Fundamentdicht 1K może być także stosowany jako pośrednia izolacja (pod jastrychem) płyt betonowych, balkonów i tarasów oraz służyć do klejenia płyt z polistyrenu ekstrudowanego do podłoży bitumicznych i mineralnych w obszarach stykających się z gruntem.

BORNIT®-Fundamentdicht 1K ma dobrą przyczepność do wszystkich suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych oraz podłoży bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości (np. stare powłoki nakładane na zimno i na gorąco lub powłoki grubowarstwowe).

BORNIT®- Fundamentdicht 1K Elastyczna, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi jednoskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, w razie potrzeby stosowana z proszkiem reakcyjnym (Schnellabbinder)

KMB zgodne z DIN 18195

Stan instrukcji technicznej: 04 czerwiec 2015 Stan instrukcji technicznej: 26 styczeń 2015 r

Zalety

 • dzięki niewielkiej masie materiału szczególnie łatwe szpachlowanie
 • można natryskiwać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu
 • bardzo elastyczny dzięki uszlachetnieniu polistyrenem i tworzywami sztucznymi
 • po wyschnięciu wodoszczelna i mostkująca rysy powłoka
 • można nakładać bezpośrednio na nieotynkowany mur, jeśli spoiny w murze są całkowicie oraz równo wypełnione
 • brak połączeń, które powstają w przypadku stosowania folii lub izolacji rolowanych
 • umożliwia przyklejanie płyt ocieplających do betonu, muru i wyschniętych powłok grubowarstwowych
 • ekologiczny, gdyż nie zawiera rozpuszczalników

 

Dane produktu w skrócie

Rodzaj

jednoskładnikowa, zawierająca wypełniaczy polistyrenowe, uszlachetniona tworzywami sztucznymi grubowarstwowa masa bitumiczna

Baza

emulsja bitumiczna

Kolor

czarny

Rozcieńczalnik

Brak

Gęstość przy 20oC

 1. 0,65-0,68g/cm3

Gęstość

emulsja lateksowa zawierająca polistyren - około 0,66 g/cm³

ciężar nasypowy proszku reakcyjnego - około 1,35g/cm³ (Schnellabbinder)

gęstość mieszanki - około 0,88 g/cm³ (z Schnellabbinder)

Odporność termiczna

100°C

Konsystencja

pasta, można nakładać szpachlą

Sposób nanoszenia

pacą, natryskowo

Wodoprzepuszczalność

wodoszczelny z badaniem według DIN 52 123

Czas twardnienia

od 2 do kilku dni w zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża

Temperatura powietrza i podłoża podczas obróbki

nie stosować w temperaturze poniżej +5°C

Przechowywanie

bezwzględnie w temperaturach dodatnich

Możliwość przechowywania produktu

przynajmniej 12 miesięcy

Czas schnięcia

od 3 do kilku dni w zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża

Temperatura obróbki (otoczenia i podłoża)

powyżej +5oC i poniżej +30oC

Składowanie

bezwzględnie w temperaturach dodatnich!

Przechowywanie

w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez 12 miesięcy

Grubość warstwy

do 8 mm

Czyszczenie

na świeżo wodą, po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszczącej BORNIT®-Bitumenreiniger

Składniki szkodliwe dla zdrowia

brak

Klasa niebezpieczeństwa zgodnie z VbF

brak

Kod produktu GISBAU

BBP30

Podłoże

Krok 1

Podłoże musi być pozbawione zadziorów lub ostrych nierówności oraz nie może być zabrudzone ziemią.

Krok 2

Źle lub nie wypełnione zagłębienia takie jak fugi muru, kieszenie na zaprawę lub wyłomy o wielkości powyżej 5mm należy wypełnić odpowiednią zaprawą. Można nakładać bezpośrednio na nieotynkowany mur, jeśli spoiny w murze są całkowicie i równo wypełnione. Niedociągnięcia o wielkości do 5 mm takie jak pory w podłożu można wypełnić grubowarstwową masą bitumiczną wykonując szpachlowanie drapane. Szczególnie w przypadku powierzchni betonowych zaleca się wykonanie szpachlowania drapanego celem uniknięcia tworzenia się pęcherzyków powietrza.

Krok 3

Podłoże powinno być stabilne, czyste, wolne od kurzu i pozbawione substancji rozdzielających. Podłoże musi być chłonne, może być lekko wilgotne, ale nie mokre.

Krok 4

Należy zagruntować powierzchnię przy pomocy BORNIT®-Fundamentgrund lub BORNIT®-Unibit (rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:5). W celu wzmocnienia mocno piaszczystych podłoży zaleca się zagruntowanie przy użyciu BORNIT®-Verkieseler. Przed szpachlowaniem drapanym podłoże należy zagruntować. Szpachlowanie drapane nie zastępuje gruntowania. Po wyschnięciu preparatu gruntującego, podłoże jest gotowe do nakładania szpachlowania drapanego bądź izolacji grubowarstwowej.

Ważne: Bitumiczne izolacje grubowarstwowe mogą zostać w trakcie wbudowywania uszkodzone przez negatywne oddziaływanie wody. Należy bezwzględnie zadbać by powłoka nie została uszkodzona przez wodę napierającą od strony elementu, na którym izolacja została nałożona. W przeciwnym razie należy zastosować mineralną izolację pośrednią (np. BORNIT®- Dichtungsschlämme), nieodspajającą się od podłoża pod wpływem oddziaływania wody od strony negatywnej.

Sposób stosowania

Przy aplikacji BORNIT®-Fundamentdicht 1K należy przestrzegać aktualnej normy DIN 18195, jak i „ Wytycznych dla planowania i wykonywania izolacji części budowli stykających się z gruntem, z modyfikowanych tworzywami sztucznymi grubowarstwowych mas bitumicznych”, stan z maja 2010.Stosowanie mas grubowarstwowych uzależnione jest od stopnia zagrożenia obiektu budowlanego przez wodę. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dysponować wytycznymi dotyczącymi obciążenia budowli wodą określonymi przez planistę.

BORNIT®-Fundamentdicht 1K jest gotowy do użycia, nanosi się go za pomocą grzebienia, pacy lub natryskowo na podłoże przygotowane w powyżej opisany sposób. BORNIT®-Fundamentdicht 1K nie może być stosowany podczas mrozów lub przed deszczem. Produkt nanosi się w temperaturze otoczenia powyżej +5°C. Przy czym należy uważać by temperatura (otoczenia i podłoża) nie była niższa od +5°C i wyższa od +30°C. W celu przyspieszenia procesu przesychania, można przy stałym mieszaniu dodać do masy BORNIT®- Schnellabbinder.

Aplikacja masy grubowarstwowej zgodnie z DIN 18195 i „Wytycznymi… grubowarstwowych mas bitumicznych” odbywa się w dwóch cyklach roboczych. Podczas wykonywania izolacji zabezpieczających przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną (DIN 18195 część 4) warstwy można nakładać na świeżo jedna na drugą. W przypadku wykonywania izolacji zgodnie z DIN 18195 część 5, pierwsza warstwa musi być na tyle przeschnięta, aby nie uległa uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy.

Zgodnie z DIN 18195 fasety przed izolowaniem powierzchni należy wyoblić przy użyciu mineralnej zaprawy (BORNIT®-Sperrmörtel) lub dwuskładnikowej masy grubowarstwowej (BORNIT®-Repabit, szybkoschnący). Jako alternatywne, ale innowacyjne rozwiązanie proponujemy BORNIT®-Dreiecksband (nadtapiany profil bitumiczny). Szczególna uwagę należy zwrócić na właściwe uszczelnienie wszelkich połączeń, przyłączy i przejść.

Świeżą powłokę należy chronić przed deszczem oraz silnym promieniowaniem słonecznym!

Izolację należy chronić przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy izolacyjnej (w zależności od warunków atmosferycznych od 3 do kilku dni). Przy czym należy przestrzegać

przepisów DIN 18195 część 10. BORNIT®-Fundamentdicht 1K może być stosowany do klejenia płyt ocieplających. Odpowiednimi warstwami ochronnymi są np. folie drenażowe z geowłókniną i folią poślizgową , jak i płyty drenażowe łączone termicznie lub bitumicznie. Następnie można zasypać wykop, stosować należy materiał zgodny z DIN 18195 część 10, by uniknąć uszkodzeń izolacji i warstwy ochronnej.

Wskazówka

Modyfikowane tworzywami sztucznymi grubowarstwowe masy (KMB) nie zostały wymienione w aktualnej normie DIN 18195 dla obciążeń „wodą nie będącą pod ciśnieniem „ i „wodą gruntową”. Zgodnie z VOB część C DIN 18366 stosowane w tym przypadku BORNIT®-Fundamentdicht 1K należy uzgodnić z zleceniodawcą i zwrócić uwagę na odstępstwo od DIN 18195.

Zużycie

Fundamentdicht 1K (uwzględnia wykonanie szpachlowania drapanego) :

 • w przypadku obciążenia budowli wilgocią gruntową / niespiętrzającą się wodą infiltracyjną (DIN 18195 – 4) oraz wodą nie będącą pod ciśnieniem/ oddziaływanie umiarkowane (DIN18195 – 5):
 1. 4,5 - 5,0 l na m²

- grubość mokrej warstwy 4,5 - 5,0 mm

- grubość suchej warstwy 3,1 - 3,4 mm

 • klejenie płyt dociepleniowych: ok. 2 l / m²

Schnellabbinder:

1 opakowanie(420 g) na opakowanie BORNIT®-Fundamentdicht 1K (32 kg)

Kontrola grubości warstw

Zgodnie z DIN 18195 część 3, na wykonywanym obiekcie należy przeprowadzić kontrolę grubości nałożonych warstw bezpośrednio po ich nałożeniu (grubość warstwy mokrej) oraz kontrolę stanu wyschnięcia w miejscu próbnym położonym w wykopie budowlanym (np. bloczek). Przy izolacji zgodnie z DIN 18195 część 5 i 6, wyniki należy dokumentować.Obciążenia zgodnie z DIN 18195 część 4 i 5: minimalna grubość warstwy suchej: 3 mm

Przechowywanie

Chronić przed mrozem!

Unikać temperatur powyżej +30oC i silnego oddziaływania promieni słonecznych.

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach przechowywać przez 12 miesięcy.

Ochrona zdrowia, miejsca pracy i przeciwpożarowa

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Unikać kontaktu ze skórą

Utylizacja:

Tylko całkowicie opróżnione opakowania oddać do recyklingu. Resztki materiału utylizować zgodnie z AVV-ASN: 080410 (Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 080409).

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl