BORNIT - Fundamentflex 2K

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 419,10 zł 419.10
Cena netto: 340,73 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

BORNIT-Fundamentflex 2K to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi. Produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników. BORNIT-Fundamentflex 2K składa się z emulsji bitumicznej oraz z proszku reakcyjnego. Reakcja chemiczna zachodząca po wymieszaniu tych składników powoduje uzyskanie po krótkim czasie odporności na deszcz oraz przyspiesza wysychanie. Po wyschnięciu powstaje trwała i elastyczna izolacja fundamentu. Struktura materiału w formie pasty i jego odporność umożliwia nakładanie grubej warstwy materiału w jednym cyklu roboczym. Powstała powłoka jest wysoce elastyczna, zakrywa pęknięcia, jest odporna na działanie wszystkich substancji agresywnych występujących w naturalnym podłożu.

Zastosowanie produktu

BORNIT-Fundamentflex 2K może być stosowany wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków

BORNIT-Fundamentflex 2K służy do wykonywania trwałych, elastycznych izolacji na zewnątrz budynków poniżej poziomu gruntu na powierzchniach poziomych i pionowych. Izolacje nakłada się szpachlą lub natryskuje.

BORNIT-Fundamentflex 2K może być także stosowany wewnątrz jako pośrednia izolacja (pod jastrychem) płyt betonowych, balkonów i tarasów oraz służyć do klejenia płyt z polistyrenu ekstrudowanego do podłoży asfaltowych i mineralnych.

BORNIT-Fundamentflex 2K dobrze przylega do wszystkich suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych oraz podłoży bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości (np. stare powłoki na zimno i na gorąco lub powłoki grubowarstwowe).

Zalety produktu

 • dzięki niewielkiej masie materiału umożliwia szczególnie łatwe szpachlowanie

 • można natryskiwać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu

 • dzięki proszkowi reakcyjnemu następuje szybka reakcja

 • bardzo elastyczny dzięki uszlachetnieniu polistyrenem i tworzywami sztucznymi

 • szybko wysycha także w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po krótkim czasie odporny na deszcz

 • po wyschnięciu odporny na działanie wody pod ciśnieniem, zakrywa pęknięcia

 • można nakładać bezpośrednio na nieotynkowany mur, jeśli spoiny w murze są całkowicie oraz równo wypełnione

 • brak spoin, które powstają w przypadku stosowania folii lub izolacji w rolkach

 • umożliwia przyklejanie płyt ocieplających do betonu, muru i wyschniętych powłok grubowarstwowych

 • ekologiczny system dwuskładnikowy, gdyż nie zawiera rozpuszczalników

  Dane techniczne produktu w skrócie

Rodzaj

dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna

Składniki

emulsja bitumiczna zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi, proszek reakcyjny

Rozpuszczalniki

brak

Kolor

czarny

Czas obróbki w temperaturze 20°C

około 1,5 godziny

Gęstość

emulsja lateksowa zawierająca polistyren --> około 0,66 g/cm³

ciężar nasypowy proszku reakcyjnego --> około 1,35g/cm³

gęstość mieszanki --> około 0,88 g/cm³

 

Odporność termiczna

100°C

 

Konsystencja

pasta, można nakładać szpachlą

 

Sposób nanoszenia

pacą, natryskiwarką

 

Wodoprzepuszczalność

wodoszczelny w przypadku warstwy o grubości 4 mm, po wyschnięciu wodoszczelny przy ciśnieniu 7 bar

 

Czas twardnienia

od 2 do kilku dni w zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża

 

Temperatura powietrza i podłoża podczas obróbki

nie stosować w temperaturze poniżej +5°C

 

Przechowywanie

bezwzględnie w temperaturach dodatnich

 

Możliwość przechowywania produktu

przynajmniej 6 miesięcy

 

Grubość warstw

do 8 mm

 

Czyszczenie

na świeżo wodą, po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszczącej BORNIT-Bitumenreiniger

 

Składniki szkodliwe dla zdrowia

brak

 

Podłoże

 • Krok 1

  • Podłoże musi być pozbawione zadziorów lub ostrych nierówności oraz nie może być zabrudzone ziemią.

 • Krok 2

  • Źle lub nie wypełnione zagłębienia w fugach muru, kieszenie na zaprawę lub wyłomy o wielkości powyżej 5mm należy wypełnić odpowiednią zaprawą. Można nakładać bezpośrednio na nieotynkowany mur, jeśli spoiny w murze są całkowicie i równo wypełnione. Niedociągnięcia o wielkości do 5 mm oraz pory w podłożu można wypełnić grubowarstwową masą bitumiczną wykonując warstwę wyrównującą. Szczególnie w przypadku powierzchni betonowych zaleca się wykonanie warstwy wyrównującej celem uniknięcia tworzenia się pęcherzyków powietrza.

 • Krok 3

  • Podłoże powinno być stabilne, czyste, wolne od kurzu i pozbawione substancji rozdzielających. Podłoże musi być chłonne, może być lekko wilgotne, ale nie mokre.

 • Krok 4

  • Zaleca się zagruntowanie powierzchni przy pomocy roztworu gruntującego BORNIT-Fundamentgrund lub BORNIT-Unibit (rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10). W przypadku podłoża o dużych porach lub podłoża bardzo chłonnego (np. beton komórkowy) konieczne jest zagruntowanie powierzchni. Zaleca się zagruntowanie preparatem BORNIT-Verkieseler podłoży o niskiej nośności celem ich wzmocnienia.

    

   Po wyschnięciu warstwy gruntującej podłoże jest przygotowane do nałożenia powłoki grubowarstwowej.

Sposób stosowania

Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzależnione jest od stopnia zagrożenia obiektu budowlanego przez wodę. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dysponować wytycznymi dotyczącymi obciążenia budowli wodą określonymi przez planistę.

BORNIT-Fundamentflex 2K jest gotowy do użycia po dokładnym wymieszaniu obydwu składników aż do uzyskania jednolitej masy, nanosi się go za pomocą grzebienia, pacy lub odpowiedniej natryskiwarki na podłoże przygotowane w powyżej opisany sposób. Nie jest możliwe przygotowanie samego składnika bitumicznego bez domieszki proszku reakcyjnego.

Przed użyciem należy krotko przemieszać emulsję przy pomocy mechanicznego mieszadła na wolnych obrotach, aż do uzyskania jednolitej płynnej konsystencji. Następnie dodaje się porcjami proszek reakcyjny. Obydwa składniki należy dobrze wymieszać przy pomocy mieszadła aż do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 2 do 3 minut).

Ilości składnika A i B są wzajemnie dopasowane. Czas obróbki wynosi ok. 1,5 godziny przy temperaturze materiału ok. 20°C. W wysokich temperaturach w lecie czas reakcji jest szybszy. BORNIT-Fundamentflex 2K nie może być stosowany podczas mrozów lub przed deszczem. Produkt nanosi się w temperaturze otoczenia powyżej 5°C.

Podczas wykonywania izolacji zabezpieczających przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną warstwy można nakładać na świeżo jedna na drugą. W przypadku wykonywania izolacji zgodnie pierwsza warstwa musi być na tyle przeschnięta, aby nie uległa uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku izolacji zabezpieczającej przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną lub gruntową po wykonaniu pierwszej warstwy należy na całej powierzchni zatopić siatkę wzmacniającą (BORNIT-Glasgittergewebe). Należy zwracać uwagę na prawidłowe wykonanie izolacji w strefie fug, zakończeń i przyłączy oraz przejść. Przed zaizolowaniem całej powierzchni należy w miejscach łączenia się muru z ławą fundamentową wykonać fasetę z materiału mineralnego (BORNIT- Sperrmörtel) lub nałożyć dwuskładnikową masę grubowarstwową o maksymalnej grubości 2 cm (BORNIT-Fundamentflex 2K). Alternatywnie polecamy zastosowanie BORNIT-Dreiecksband (profil asfaltowy, nadtapiany), który stanowi innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie tego problemu.

Świeżą powłokę należy chronić przed deszczem i silnym promieniowaniem słonecznym. Izolację należy chronić przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy izolacyjnej (w zależności od warunków atmosferycznych od 2 do kilku dni). BORNIT-Fundamentflex 2K może być stosowany do klejenia płyt ocieplających.

Odpowiednie warstwy ochronne to np. płyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kubełkowa wraz z folią poślizgową i włókniną filtrującą oraz płyty odwadniające łączone termicznie lub asfaltem. Następnie można zasypać wykop, pamiętając o uniknięciu uszkodzeń izolacji i warstwy ochronnej.

Zużycie Fundamentflex 2K (uwzględnia wykonanie szpachlowania drapanego)

* w przypadku obciążenia budowli wilgocią gruntową / niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nie będącą pod ciśnieniem/ oddziaływanie umiarkowane: ok. 4,5 - 5,0 l na m² --> grubość mokrej warstwy 4,5 - 5,0 mm --> grubość suchej warstwy 3,2 - 3,6 mm

* w przypadku obciążenia budowli spiętrzającą się wodą infiltracyjną / wodą pod ciśnieniem (woda gruntowa, głębokość zanurzeniowa <3m): ok. 6,0 - 6,5 l na m² --> grubość mokrej warstwy 6,0 - 6,5 mm --> grubość suchej warstwy 4,6 - 4,9 mm

* klejenie płyt ociepleniowych: ok. 2 l / m²

Kontrola grubości warstw

W wykonywanym obiekcie należy przeprowadzić kontrolę grubości nałożonych warstw bezpośrednio po ich nałożeniu (grubość warstwy mokrej) oraz kontrolę stanu wyschnięcia w miejscu próbnym położonym w wykopie budowlanym (np. mur)

Obciążenie budowli wilgocią gruntową / niespiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą nie będącą pod ciśnieniem/ oddziaływanie umiarkowane: minimalna grubość suchej warstwy: 3mm

Obciążenie budowli spiętrzającą się wodą infiltracyjną / wodą pod ciśnieniem (woda gruntowa, głębokość zanurzeniowa <3m): minimalna grubość warstwy suchej: 4 mm

Przechowywanie

BORNIT-Fundamentflex 2K należy chronić przed mrozem! Unikać temperatur powyżej +30°C oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. W oryginalnie zamkniętych pojemnikach można przechowywać przynajmniej 6 miesięcy.

Ochrona zdrowia, miejsca pracy i przeciwpożarowa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Unikać kontaktu ze skórą.

Uwagi

Niniejsza informacja unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu należy zdecydować, jaki sposób postępowania jest odpowiedni. Uwzględniać sytuacje wyjątkowe występujące na budowie. Powyższe informacje nie skutkują powstaniem zobowiązania prawnego.

Dostępne opakowania

hobok o pojemności 30 l, 24 hoboki na palecie

Składnik A: 25 l

Składnik B: 5 l

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl