Producenci

Cenniki do pobrania

Statystyki

Produkty:
32
Kategorie:
20
Nowości:
0
Promocje:
0

BORNIT - Profidicht 2K Winter

Izolacja przeciwwodna
662.2
PLN
BORNIT - Profidicht 2K Winter
in_stock
Dostępność:
średnia ilość
Wysyłka w:
24 godziny
Cena: 662,20 zł
Cena netto: 538,37 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

6BC2-686CB

Producent:
BORNIT

BORNIT®-Profidicht 2K Winter jest dwuskładnikową, wzmacnianą włóknem szklanym i modyfikowaną polimerami grubowarstwową powłoką bitumiczną (PMBC). Produkt nie zawiera rozpuszczalników i jest przyjazny dla środowiska.

BORNIT®-Profidicht 2K Winter składa się z emulsji bitumicznej i proszku reakcyjnego. Reakcja chemiczna tych składników po ich wzajemnym wymieszaniu zapewnia mrozoodporność mieszaniny w zakresie do -5°C, wczesną odporność na działanie deszczu i przyśpieszony proces schnięcia.

Po całkowitym wyschnięciu powstaje twarda ale jednocześnie elastyczna warstwa izolacyjna fundamentów.

Powłoka jest elastyczna, posiada właściwości mostkujące i jest odporna na działanie wszystkich agresywnych substancji występujących w naturalnym podłożu gruntowym.

BORNIT®-Profidicht 2K Winter przeznaczony jest do wykonywania hydroizolacji wg DIN 18533 W1-E, W2.1-E, W3-E i W4-E.

Zastosowanie

BORNIT®-Profidicht 2K Winter służy do wykonywania trwałych, elstycznych hydroizolacji na zewnątrz budyknów w strefie poniżej poziomu gruntu i może być stosowany zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych.

BORNIT®-Profidicht 2K Winter można także wykorzystywać do wykonywania uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem) płyt betonowych, balkonów i tarasów a także do klejenia płyt izolacyjnych styropianowych na podłożach asfaltowych i mineralnych w strefie poniżej poziomu gruntu.

BORNIT®-Profidicht 2K Winter dobrze przylega do wszystkich suchych podłoży mineralnych i podłoży bitumicznych o odpowiedniej wytrzymałości (np. stara oczyszczona izolacja bitumiczna).

Korzyści

 • szybki czas reakcji i odporność na działanie deszczu dzięki zastosowaniu składnika sypkiego
 • mrozoodporny do temp. -5°C
 • po wyschnięciu mostkuje pęknięcia
 • w przypadku muru wyfugowanego w całości i równo z licem nie ma konieczności nakładania warstwy tynku.
 • nie wymaga fug jak w przypadku folii czy taśm uszczelniających
 • klei płyty izolacyjne do betonu, muru i utwardzonych powłok grubowarstwowych
 • produkt ekonomiczny i obniżający koszty wykonania ze względu niewielki nakład sprzętu, materiału i pracy
 •   nieszkodliwy dla środowiska system dwuskładnikowy, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników

Dane produktu w skrócie

Rodzaj

bitumiczna dwuskładnikowa masa grubowarstwowa

Podstawowe składniki

wzmacniana włóknem szklanym emulsja bitumiczna, proszek reakcyjny

Rozcieńczalnik

nie ma

Kolor

czarny

Czas użycia

ok.1 godz. w temp. +10°C

Gęstość

mieszaniny 1,1 kg/cm³

 

Konsystencja

pasta, umożliwia aplikację szpachlą

Sposób nanoszenia

gładką pacą

Odporność na obciążenia

po ok. 2 dniach w temp. +15°C

po ok. 3 dniach w temp. +5°C

po ok. 7 dniach w temp. 0°C do -5°C

Temperatura aplikacji

 

(temp. otoczenia i podłoża)

-5 °C do +20°C

Przechowywanie

Opakowanie

opakowanie mieszane

Składnik płynny

Składnik sypki

w temp. nie niższej niż -5°C

wiadro z polietylenu/worek papierowy

32 kg

24 kg

8 kg

Możliwość przechowywania produktu

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

Czyszczenie

na świeżo wodą, po stwardnieniu przy pomocy preparatu czyszczącego BORNIT®-Bitumenreiniger

substancje szkodliwe dla zdrowia w rozumieniu rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych

 

nie występują

Klasa zagrożenia wg VbF

nie dotyczy

Kod produktu wg GISBAU

BBP 10

Podłoże

Krok 1:

Podłoże musi być pozbawione zadziorów lub nierówności o ostrych krawędziach oraz oczyszczone z lodu, pyłów, pozostałości po zaprawach i ziemi. Podczas aplikacji produktu między podłoże a izolację nie może przedostać się woda. W razie potrzeby zastosować BORNIT®-Dichtschlämme jako izolację międzywarstwową.

Krok 2:

Źle zamknięte lub niezamknięte zagłębienia jak szczeliny w murze, wnęki na zaprawę czy wyłomy o wielkości przekraczającej 5 mm należy zamknąć przy pomocy odpowiedniej zaprawy (np. zaprawą tamującą BORNIT®-Sperrmörtel. W przypadku muru wyfugowanego w całości i równo z licem nie ma konieczności nakładania warstwy tynku. Ubytki mniejsze niż 5 mm oraz pory w podłożu można zamknąć warstwą wyrównującą (krok 4) z zastosowaniem grubowarstwowej powłoki bitumicznej. Zwłaszcza w przypadku powierzchni betonowych również zaleca się nałożenie warstwy wyrównującej, co pozwala uniknąć pęcherzenia.

Krok 3:

Należy zadbać o to, aby podłoże było stabilne, czyste, wolne od kurzu i pozbawione substancji powodujących odspajanie się warstw. Podłoże powinno być suche i chłonne. Temperatura podłoża musi przekaraczać punkt rosy o 3°C.

Krok 4:

W przypadku temperatur przekraczających +5°C jako warstwę podkładową należy nanieść na podłoże BORNIT®-Fundamentgrund). W przypadku temperatur niższych niż +5°C jako warstwę podkładową należy zastosować BORNIT®-Fundamentgrund Winter. W przypadku wykonywania warstwy wyrównującej z zastosowaniem grubowarstwowej powłoki bitumicznej należy wcześniej nanieść warstwę podkładową. Warstwa wyrównująca nie zastępuje podkładu. Po wyschnięciu podkładu podłoże jest przygotowane na nałożenie warstwy wyrównującej lub powłoki grubowarstwowej.

Ważne:

W trakcie budowy grubowarstwowe powłoki bitumiczne mogą ulec uszkodzeniu wskutek oddziaływania wody na ich tylną stronę. Należy generalnie zadbać o to, aby powłoka nie została uszkodzona przez wodę oddziałującą od powierzchni przylegania. W razie potrzeby należy zarządzić wykonanie wodoszczelnego uszczelnienia międzywarstwowego z mineralnych zapraw uszczelniających (np. BORNIT®-Dichtungsschlämme), które nie ulegną odwarstwieniu od podłoża wskutek oddziaływania wody pod ciśnieniem.

Sposób stosowania

Podczas aplikacji BORNIT®-Profidicht 2K Winter należy generalnie stosować się do regulacji zawartych w aktualnej normie DIN 18533.

Prace przy wykonywaniu uszczelnień przeznaczonych do zakresów temperatur poniżej +5°C nie są zgodne z normą DIN 18533 i wymagają podjęcia odrębnych ustaleń.

Sposób aplikacji PMBC uzależniony jest od sposobu oddziaływania wody na dany obiekt budowlany. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy dysponować wytycznymi dotyczącymi klasy oddziaływania wody określonymi przez projektanta. Po wymieszaniu obu składników do jednolitej masy BORNIT®-Profidicht 2K Winter jest gotowy do użycia i może być nakładany na przygotowane podłoże przy pomocy pacy zębatej lub gładkiej. Aplikacja wyłącznie składnika bitumicznego bez jego wymieszania z proszkiem reakcyjnym jest niemożliwa!

Przed aplikacją emulsję należy najpierw krótko przemieszać mechanicznie przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego aż do jej upłynnienia. Dodawanie składnika sypkiego odbywa się porcjami. Oba składniki mieszane są intensywnie przy pomocy mieszadła aż do uzyskania jednolitej masy wolnej od grudek (czas mieszania ok. 2 do 3 minut). Składnik A i składnik B dostarczane są we właściwych proporcjach ilościowych. Czas aplikacji w przypadku temperatury materiału +10°C wynosi ok. 1 godziny. W wyższych temperaturach czas reakcji ulega skróceniu. BORNIT®-Profidicht 2K Winter nie może być stosowany w temperaturach poniżej -5°C, przed nadchodzącym deszczem i w temperaturach powyżej +20°C. Należy przy tym wziąć też pod uwagę temperaturę samego materiału budowlanego.

Powłoka grubowarstwowa nakładana jest dwukrotnie zgodnie z aktualną normą DIN 18533. W przypadku wykonywania izolacji zabezpieczającej przed wodą gruntową i wodą nienapierającą (DIN 18533 W1-E) oraz przed wodą rozpryskową i wodą podciągającą kapilarnie (DIN 18533 W4-E) poszczególne warstwy można nakładać na siebie metodą „świeżo na świeżo”. W przypadku wykonywania izolacji zabezpieczającej przed wodą umiarkowanie napierającą (DIN 18533 W2.1-E) i wodą nienapierającą na stropach pokrywanych ziemią (DIN 18533 W3-E) pierwsza warstwa izolacji musi być na tyle wyschnięta przed nałożeniem drugiej warstwy, aby nie została uszkodzona podczas aplikacji. W pierwszą warstwę izolacji należy wtopić na całej jej powierzchni siatkę z włókna szklanego odporną na działanie zasad (BORNIT®-Glasgittergewebe). Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie izolacji w strefie fug, zakończeń i przyłączy oraz przejść.

Zgodnie z obowiązującą aktualnie DIN 18533 przed zaizolowaniem całej powierzchni należy w miejscach łączenia się muru z ławą fundamentową wykonać fasetę z materiału mineralnego (BORNIT®-Sperrmörtel) lub w przypadku materiału o grubości nieprzekraczającej 2 cm nałożyć dwuskładnikową masę grubowarstwową (BORNIT®-Profidicht 2K Winter). Alternatywnie polecamy zastosowanie trójkątnej taśmy bitumicznej BORNIT®-Dreiecksband (profil asfaltowy, nadtapiany), która stanowi odmienne od powyższego lecz innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie tego problemu.

Warstwa wyrównująca i fasety muszą stwardnieć, zanim rozpoczęte zostaną prace izolacyjne.

Świeżą powłokę należy chronić przed deszczem i silnym promieniowaniem słonecznym!

Izolację należy chronić przed uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy izolacji (w zależności od warunków atmosferycznych od 2 do kilku dni). Do klejenia płyt izolacyjnych można zastosować BORNIT®-Profidicht 2K Winter. Odpowiednie warstwy ochronne to np. płyty styropianowe, folia kubełkowa wraz z folią poślizgową i włókniną filtrującą oraz płyty odwadniające łączone termicznie lub asfaltem. Następnie można zasypać wykop, przestrzegając przy tym wymogów przewidzianych w DIN 18533-1 Punkt 14.

Zużycie

 •   w przypadku klas oddziaływania wody „wilgoć gruntowa / woda nienapierająca”(DIN 18533   W1-E) oraz „woda rozpryskowa i woda podciągająca kapilarnie” ( DIN 18533 W4-E)

 

ok. 4,1 kg na m²

® Grubość warstwy mokrej

4,5 mm

 

® Grubość warstwy suchej

3 mm

 

 •   w przypadku klas oddziaływania wody „woda umiarkowania napierająca” (DIN 18533 W2.1-E) i woda nienapierająca na stropach pokrywanych ziemią (DIN 18533 W3-E):

 

ok. 5,5 kg na m²

® Grubość warstwy mokrej

5,5 mm

 

® Grubość warstwy suchej

4 mm

 

 • Klejenie płyt izolacyjnych:            ok. 2 kg / m²

 

W zależności od warunków panujących na budowie podane zużycie może zwiększyć się o 1-1,5 kg/m².

Kontrola grubości warstw

Zgodnie z aktualnie obowiązującą normą DIN 18533 W1E i W4-E w wykonywanym obiekcie należy przeprowadzić kontrolę grubości warstw bezpośrednio po ich nałożeniu (grubość warstwy mokrej) oraz kontrolę stanu wyschnięcia w na próbce referencyjnej znajdującej się wykopie budowlanym (np. cegła/pustak). W przypadku hydroizolacji wykonywanych w oparciu o normę DIN 18533 W2.1-E i W3-E wyniki tych badań należy udokumentować.

 

Klasa oddziaływania wody zgodna z      

DIN 18533 W1-E i W4-E

 

minimalna grubość warstwy suchej: 3 mm

 

 

Klasa oddziaływania wody zgodna z DIN 18533 W2.1-E i W3-E

 

minimalna grubość warstwy suchej: 4 mm

Przechowywanie

BORNIT®-Profidicht 2K Winter należy chronić przed działaniem temperatur niższych niż -5°C! Unikać temperatur powyżej +20°C oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia w oryginalnie zamkniętych pojemnikach wynosi 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Unikać kontaktu ze skórą.

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią karty charakterystyki produktu!

Postępowanie z odpadami

Do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Pozostałości materiału można utylizować zgodnie z AVV-ASN: 080410 (Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 080409 04 09);

Składnik sypki utylizować zgodnie z AVV-ASN: 170101 (Beton).

Uwagi

Niniejsza instrukcja techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze informacje techniczne o produkcie, które tym samym tracą ważność. Dane zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy technologicznej. Proszę mieć jednak na uwadze, że w zależności od stanu obiektu mogą być konieczne odstępstwa od sposobu aplikacji proponowanego w niniejszej instrukcji technicznej. Jeśli w konkretnych umowach nie zawarto odmiennie brzmiących postanowień, wówczas wszystkie informacje zawarte w instrukcji są niewiążące i nie przedstawiają żadnych gwarantowanych właściwości produktu. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia w każdej chwili zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Zalecamy zasięgnięcie informacji o ewentualnych zmianach na naszej stronie internetowej www.bornit.com.pl

Opakowania

 

 

32 kg

Hobok………….....………

18 pojemników na palecie

Składnik A

24 kg

 

 

Składnik B

8 kg

 

 

Uwaga dodatkowa        

Rozbieżności względem DIN 18533, jak np. prace izolacyjne przy temp. poniżej +5°C należy ustalić w umowie ze zleceniodawcą.

Pliki do pobrania:

Produkty powiązane

BORNIT - Fundamentgrund Winter 20l BORNIT - Fundamentgrund Winter 20l

BORNIT®-Fundamentgrund Winter jest barwionym na kolor czerwony bezrozpuszczalnikowym podkładem umożliwiającym aplikację pędzlem. Służy jako preparat gruntujący przede wszystkim w zastosowaniu z BORNIT®-Profidicht 2K Winter w temperaturach poniżej +5°C.

Cena: 455,64 zł

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności i RODO

Sklep internetowy od home.pl